De professionele bibliotheekvoorziening wordt gemaakt door het samenspel tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Dit samenspel roept vragen op en brengt kansen met zich mee. Op welke manier worden vrijwilligers ingezet in de bibliotheek? Hoeveel aandacht besteden bibliotheken aan vrijwilligersbeleid? Deze en andere vragen heeft BibliotheekWerk in 2014 (0-meting) en 2017 (1-meting) onderzocht. Aanvullend op deze 1-meting vindt er een verdiepend onderzoek plaats om nog meer zicht te krijgen op de inzet van vrijwilligers en de samenwerking met de beroepskracht.

Vul de vragenlijst in

Helpt u de bibliotheekbranche graag mee om een completer beeld te krijgen van de inzet van vrijwilligers? De vragenlijst is bedoeld voor:

  • Directeuren
  • Managers
  • Vrijwilligers coördinatoren
  • HR functionarissen/medewerkers

Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Eén vragenlijst per organisatie is voldoende. De uiterste invuldatum is 10 november.

Vul de vragenlijst in

Inzichten en mening delen in een focusgroep

De focusgroepen duren twee uur en vinden plaats bij de VOB in Utrecht, Hamburgerstraat 28.
Om zoveel mogelijk inzichten te verzamelen wordt per focusgroep met een andere doelgroep gepraat. Er zijn aparte groepen voor directeuren/managers, coördinatoren van vrijwilligers, leden van de ondernemingsraad en bibliotheekmedewerkers.
Let op: de focusgroepen voor directeuren/managers en voor coördinatoren zitten al vol. Voor de focusgroepen OR-leden en bibliotheekmedewerkers zoeken we nog deelnemers.
De focusgroepen vinden plaats in week 46 en 48 van dit jaar.
Verder praten? Kennis maken met collega’s en ervaringen delen? Meld u dan aan voor de focusgroepen door een mail te sturen aan y.vanbijnen@cubiss.nl.

Voor meer informatie over de focusgroepen: www.cubiss.nl

Meer informatie

BibliotheekWerk initieert verschillende activiteiten over de vrijwilliger in de bibliotheek. Lees verder welke activiteiten dit zijn.