Stichting BibliotheekWerk aan de slag met ‘Werken in de Branche van de Toekomst’.
De bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Het gaat dan ook om meer dan boeken alleen; bibliotheken zijn hard bezig om op nieuwe manieren van meerwaarde te zijn. De steeds digitaler wordende samenleving speelt daarin een belangrijke  rol en heeft een groot effect op het werk zelf. Stichting BibliotheekWerk (SBW) gaat, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF – actie E), aan de slag met vier pilots om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten.

logo-ESF

Toekomstige bibliotheekmedewerkers
Verschillende bibliotheken en provinciale netwerken namen eerder al deel aan de masterclass Regie 3.0 van Cubiss en Tias Business School, die ging over het vormgeven van de bibliotheek in een 3.0-netwerk samenleving. Ook startte SBW (het arbeidsmarktfonds voor de branche Openbare Bibliotheken) een landelijke denktank over ondernemerschap in de bibliotheeksector. ‘Een actueel thema’, volgens Jan Gommer, Directeur-bestuurder van de FlevoMeer Bibliotheek en voorzitter van SBW, ‘want de veranderende bibliotheekfunctie vraagt om andere competenties. Welke dit zijn, en hoe we innovatieve instrumenten, methoden en werkwijzen kunnen inzetten ter ondersteuning van onze medewerkers, gaan we met dit project beantwoorden’.

Het project
Cubiss voert de regie over de totstandkoming van de resultaten van dit project. Samen met de Rijnbrink Groep en een groep pilotbibliotheken worden vier pilots vormgegeven. Deze hebben betrekking op ‘nieuw leren’, ‘nieuw delen’, ‘nieuw leiderschap’ en ‘nieuw participeren’. De pilots vinden respectievelijk plaats bij Bibliocenter (Weert en omgeving), Bibliotheek VANnU (Roosendaal en omgeving), Bibliotheek Zwolle en Haaksbergen en Bibliotheek Het Groene Hart. Het project loopt 15 maanden, van juli 2014 tot en met augustus 2015.

De pilots
Het doel van de pilots is het testen van HRM-instrumenten, methoden en werkwijzen voor het ondersteunen van bibliotheken bij het ontwikkelen en opleiden van de ‘bibliothecaris van de toekomst’.

In de pilot ‘nieuw leren’ wordt gekeken hoe de zogenaamde 21st century skills, de competenties voor de toekomst, een plek krijgen in de educatieve rollen in de bibliotheekbranche. Deze competenties zijn nodig wil de bibliotheek een maatschappelijke rol hebben in de toekomst. De pilot ‘nieuw leiderschap’ heeft betrekking op de overgang van een van oorsprong hiërarchische structuur naar de bibliotheek als netwerkorganisatie. In deze pilot staan instrumenten voor het toepassen van persoonlijk leiderschap en zelfsturing centraal. ‘Nieuw delen’ staat in het teken van een nieuwe manier van omgaan met informatie, waar bij verbindingen, netwerken en communities steeds belangrijker worden. Bibliotheken willen kijken hoe ze deze digitale ontwikkelingen fysiek kunnen ondersteunen en versterken. Bij ‘nieuw participeren’, gaat het over de verschuiving ‘van collectie naar connectie’, waarbij niet de collectie centraal staat, maar juist hoe mensen in de vorm van ‘nieuw vrijwilligerschap’ betekenis geven aan informatie.

Resultaten
Gedurende de looptijd van het project wordt de branche op de hoogte gehouden van de verschillende (deel-)resultaten. Wij doen dit door informatie te delen, maar zullen u dit voorjaar ook uitnodigen met ons mee te gaan en zelf te ervaren wat duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie kan betekenen. Zo draagt SBW met concrete resultaten en instrumenten bij aan het vormgeven van de bibliotheek van de toekomst.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings