bibliotheekmedewerker aan het woordWat gaat goed en wat kan beter? Bij het voeren van de jaarlijkse gesprekken tussen medewerkers en hun leidinggevenden staat de beoordeling van medewerkers vaak centraal. Wat er daarnaast voor zorgt dat medewerkers goed hun werk kunnen (blijven) doen en wat daarvoor nodig is, blijft meestal onbesproken. Om in deze gesprekken meer de duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal te stellen, ontwerpt BibliotheekWerk samen met de bibliotheekbranche op basis van bestaande modellen in overleg met de sector een gesprekscyclus nieuwe stijl.

Als basis voor deze gesprekscyclus nieuwe stijl is een model voor gesprekscyclussen van POI Rijnbrink gebruikt. Eind 2022 kunnen bibliotheken en POI’s een conceptversie van de gesprekscyclus nieuwe stijl testen. Een belangrijk element in de gesprekscyclus nieuwe stijl is dat bibliotheken hun eigen keuzes kunnen maken binnen de herziene gesprekcyclus.

Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt met MDIEU-subsidie.