Zeker 16 bibliotheken hebben een subsidietoewijzing ontvangen van het Europees Sociaal Fonds om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in hun organisatie te bevorderen. De regeling is laagdrempelig en gericht op kleinschalige projecten. Het gaat om de toewijzingen uit het aanvraagtijdvak 15 oktober 2014 tot en met 7 november 2014.

De 16 bibliotheken zijn:

Meer informatie

Actuele informatie over de ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid vindt u op de site van het Agentschap SZW.