Bibliotheken hebben te maken met tal van demografische, politieke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen. Daardoor veranderen de aard van de bibliotheken en bijbehorende werkzaamheden behoorlijk. Daarom heeft BibliotheekWerk op basis van een uitgebreide analyse de belangrijke arbeidsmarktopgaven binnen de sector geïnventariseerd.

Om helder te krijgen of er draagvlak bestaat voor de analyse en keuzes van BibliotheekWerk is een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van directeuren, HR-medewerkers, (jonge) bibliothecarissen en medezeggenschapsleden aanwezig waren. Deze bijeenkomst op 2 april was een van de stappen om een toekomstgerichte visie te formuleren.

Resultaat

Het resultaat is een visie met een gedragen beeld over de ontwikkelingen, de opgaven en de rol van BibliotheekWerk.  De geprioriteerde opgaven zijn:

  • vergroten van het aanpassingsvermogen en veerkracht van bibliotheken en medewerkers aan de veranderende omgeving;
  • aanpassen van de vaardigheden van medewerkers en hun leidinggevenden, zodat zij het hoofd kunnenbieden aan veranderingen en zij in hun kracht staan;
  • versterken van het leven lang ontwikkelen door onder andere strategische personeelsplanning.

Rol BibliotheekWerk

In de rol van aanjager van arbeidsmarktvraagstukken richt BibliotheekWerk zich naast het onderzoeken en duiden van arbeidsmarktvraagstukken op het faciliteren van experimenten en het verder uitdiepen van deze vraagstukken. BibliotheekWerk heeft een autonome zelfstandige positie, maar vindt aansluiting bij stakeholders in de sector van belang.

Wil je weten op welke activiteit BibliotheekWerk zich de komende tijd gaat richten? Lees de visie van BibliotheekWerk