Om de aanpak van BibliotheekWerk goed te kunnen afstemmen op de wensen van de sector organiseerde de stichting op 2 april een sessie met verscheidene bibliotheken.  Tijdens de bijeenkomst formuleerde de deelnemers wat hen betreft de drie belangrijkste opgaven voor de toekomst zijn.

De aanwezigen werden opgedeeld i n vier groepen: medewerkers, directeuren, hrm’ers en leden van medezeggenschapsorganen. Deze groepen doorliepen de volgende vragen:

  • Waar loop je tegenaan in je dagelijkse werk? Wat is daarin je persoonlijke opgave?
  • Wat zijn hiervoor de oorzaken en wat kan je daaraan doen? Formuleer samen de drie belangrijkste opgaven.
  • Wat heb je nodig en van wie? Waar zou BibliotheekWerk het beste budget op in kunnen zetten?

Belangrijke thema’s

De deelnemers konden aan het einde van de bijeenkomst een top drie maken van thema’s die zij het meest belangrijk vonden. De gedeelde top drie was als volgt:

  1. Strategische personeelsplanning/ leven lang ontwikkelen
  2. Vakbekwaamheid en vaardigheden
  3. Aanpassingsvermogen en veerkracht

Vervolgacties

Het bestuur van BibliotheekWerk neemt de uitkomsten van deze bijeenkomst mee in het verder ontwikkelen van een strategisch visie en de daaruit voorvloeiende activiteiten.