Het deelplan bibliotheken ‘Duurzaam vooruit’, onderdeel van het sectorplan Cultuur is van start gegaan.

Bibliotheken kunnen via dit sectorplan met cofinanciering (subsidie van het ministerie van SZW) een impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook biedt het plan financiële ondersteuning om bij een reorganisatie werknemers van werk naar werk bij een andere werkgever te begeleiden. Er is cofinanciering mogelijk voor:

  1. 100 ‘van-werk-naar-werk’ trajecten in kader van ontslag
  2. 425 loopbaantrajecten
  3. 425 scholingstrajecten

Het hele project loopt tot februari 2017.

Aanmelden

De VOB heeft Rijnbrink gevraagd om de projectleiding en –administratie te verzorgen. Heeft u belangstelling voor een traject dan is de eerste stap dat u contact opneemt met een van de contactpersonen van Rijnbrink.

Voor elk loopbaan-, VWNW- of scholingstraject geldt dat er een gunning plaats moet vinden op basis van offertes en er voldaan moet worden aan administratieve voorwaarden. Omdat er sprake is van een sectorplan heeft VOB al een voorselectie gemaakt in uitvoerende bureaus voor loopbaan- en VWNW trajecten. De trajecten worden verdeeld op volgorde van binnenkomst, dus reageer snel! Rijnbrink neemt zelf contact op met bibliotheken die zich eerder hebben opgegeven bij de belangstellingpeiling.

Meer informatie

Meld u dan aan bij administratie@duurzaamvooruit.nlen Rijnbrink neemt contact met u op.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Anneke Duinkerken 06-51352813 of Peter Lakeman, 06-200 04 101.

In de bijlage kunt u meer lezen over de trajecten en de voorwaarden die gelden als u meedoet.