Interview met Marieke van Hartevelt, HR-adviseur bij Bibliotheek Kennemerwaard over het professionaliseringstraject onder HR-adviseurs bij bibliotheken.

Het succes van een bibliotheek hangt samen met de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. BibliotheekWerk voert daarom een professionaliseringstraject uit onder HR-adviseurs bij bibliotheken, dat door het Europees Sociaal Fonds wordt gefinancierd. Berenschot begeleidt het traject. De deelnemers krijgen informatie en handvatten om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Marieke van Hartevelt, HR-adviseur bij Bibliotheek Kennemerwaard, vertelt hierover.

Waarom is deze professionaliseringsslag voor bibliotheken zo belangrijk?

‘Bibliotheken veranderen. Vroeger draaide alles om de collectie; de boeken. Nu draait het meer om de connectie; het netwerken. Deze verandering vraagt andere competenties van medewerkers. Denk hierbij aan maatschappelijke betrokkenheid, het signaleren van lokale behoeften en deze vertalen naar kansen, het beschikken over specialistische kennis, digitale vaardigheden en het delen van kennis. Kortom, de inzet van mensen is leidend in deze veranderende omgeving en HR-adviseurs kunnen hen daarbij ondersteunen en de nodige faciliteiten bieden.’

Hoe zet Bibliotheek Kennemerwaard in op duurzaam inzetbaarheid?

‘Onder duurzaam inzetbaar verstaan we alles met betrekking tot je loopbaan, zoals scholing, feedback en cultuur. Bij Kennemerwaard staat de professionaliteit van de medewerker centraal. We willen een omgeving creëren waar mensen invloed hebben op hun loopbaan. Dat ze ontdekken wat hun persoonlijke waarden, kwaliteiten en talenten zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan het succes van de bibliotheek. Leidinggevenden geven medewerkers die ruimte en verantwoordelijkheid. Als HR-adviseur bied je niet alleen instrumenten aan, maar kijk je waar behoefte aan is.’

Waarom doe je aan dit traject mee?

Als HR-adviseur denk ik na over hoe we bij Bibliotheek Kennemerwaard een klimaat kunnen creëren, waarin collega’s hun kwaliteiten ontdekken. We leggen daarvoor niet allerlei regels en procedures op, maar geven ze juist meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat werkt motiverend, waardoor medewerkers makkelijker meebewegen met ontwikkelingen. De nadruk ligt bij ons niet op veranderen maar op ontwikkelen. HR-adviseurs kunnen hen daarin begeleiden. Elke bibliotheek is uniek en organiseert het anders. Het is waardevol om met alle deelnemers, vijftien HR-adviseurs in totaal, te sparren over vraagstukken waarmee we in de praktijk worstelen. Zo leren we van elkaar.’

Hoe heb je de sessies tot dusver ervaren?

‘Leuk en leerzaam. Deelnemers wisselen ervaringen uit en voeren aan de hand van theorieën en modellen oefeningen uit. Naast groepssessies is er individuele coaching en kunnen we met vragen terecht bij de trainer. Ik vond het interessant dat we tijdens het traject verder keken dan de eigen organisatie. Bij het in kaart brengen van wat medewerkers kunnen, willen en mogen hielden we ook rekening met interne, externe, organisatorische en demografische ontwikkelingen. Wat gebeurt er in de regio en wereldwijd? En in hoeverre is dat van invloed op je organisatie? Zo blijkt duurzame inzetbaarheid maatschappelijk gezien een belangrijk HR-thema. Voor HR Bibliotheek Kennemerwaard zijn dat verbinding en persoonlijk leiderschap.’

Welke lessen neem je mee in je werk?

‘Bij het nemen van beslissingen ga ik vaak op mijn intuïtie af. Tijdens deze sessies heb ik geleerd om keuzes theoretisch te onderbouwen. Stel jezelf bij het nemen van een beslissing voortaan vijf keer de vraag ‘waarom?’, dan zet je een genomen besluit steviger neer in de organisatie. En bekijk je objectief of je gevoel klopt. Een ander handig hulpmiddel is de DI-scan; een soort bedrijfsscan met informatie over onder andere het aantal medewerkers en het percentage ziekteverzuim. Intern kun je over dit rapport praten. De verschillen in inzicht helpen om samen te komen tot de belangrijkste speerpunten voor de organisatie.’

Wat is jouw toekomstbeeld?

‘Ik verwacht dat we in de toekomst minder organiseren en meer werken vanuit verbinding met gedeelde waarden. Vertrouwen en werken vanuit kwaliteiten en talenten staan daarbij centraal.’

Wilt u met andere bibliotheken kennisdelen over duurzame inzetbaarheid? Op 8 maart organiseert BibliotheekWerk in samenwerking met Berenschot een bijeenkomst rond het thema duurzame inzetbaarheid bij bibliotheken. Lees meer.