In Stichting BibliotheekWerk werken sociale partners (werkgevers- en vakorganisaties) samen aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Momenteel werkt SBW onder andere aan het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Hierin wordt aangesloten bij de (toekomstige) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de wensen en behoeften in de branche. Voor het beleidsplan zijn we op zoek naar de resultaten van projecten die reeds in de branche zijn uitgevoerd of nog in uitvoering zijn. SBW wil graag van deze projecten leren om te ontdekken wat wel of juist niet werkt. Ook kan SBW hiermee een vernieuwende bijdrage leveren aan de branche. Bovendien kunnen goede praktijkvoorbeelden inspirerend zijn voor andere bibliotheken. SBW wil deze dan ook graag breder bekendmaken binnen de branche.

Kent u een goed voorbeeld van een project ?
Hebt u een succesvol  project uitgevoerd in uw organisatie, gericht op het verbeteren en vernieuwen van het werken in de bibliotheek? Bijvoorbeeld een project op het gebied van scholing en (loopbaan)ontwikkeling, HRM, organisatieontwikkeling of arbo? Stuur dan een mail met uw contactgegevens en een korte omschrijving naar Diana Lettink (d.lettink@caop.nl). Zij neemt dan contact met u op.