BibliotheekWerk zoekt een ‘vormgever’, die een stevig fundament kan leggen voor een HR-netwerk, waarbij kennisdeling, professionalisering en netwerkvorming van HR in de bibliotheken centraal staat. Het gaat om een ‘vormgever’ op projectbasis.

Het versterken van de HR-functie en het agenderen van HR- en arbeidsmarktvraagstukken is een gehoorde roep vanuit de branche openbare bibliotheken. Een groot aantal bibliotheken heeft geen eigen HR-specialist, waardoor adressering van HR-vraagstukken niet altijd plaatsvindt. In deze dynamische tijd van verandering en vernieuwing dienen bibliotheekorganisaties op het juiste moment over de juiste kennis te beschikken op het gebied van HR-ontwikkelingen. Om dit kracht bij te zetten zoekt Stichting BibliotheekWerk (SBW) een ‘vormgever’, die een stevig fundament kan creëren voor een HR-netwerk, waarbij kennisdeling, professionalisering en netwerkvorming van HR in de bibliotheken centraal staat.

Looptijd

Twee jaar na start (vooralsnog september 2017-augustus 2019).

Reactie

Interesse in deze opdracht? Lees dan de uitgebreide opdrachtformulering en stuur uiterlijk een gemotiveerde reactie met uw CV aan bibliotheekwerk@caop.nl voor 18 april 2017. Voor meer informatie over de opdracht kunt u contact opnemen met Jeannette Pannekoek, secretaris van BibliotheekWerk, tel. 070-3765984 of 06-11387866.