De bibliotheek heeft een unieke rol in de samenleving. Het is een plek van ontmoeting, kennis en ontwikkeling. Dit vraagt om medewerkers die beschikken over de juiste competenties en vaardigheden, zodat zij bezoekers kunnen informeren, inspireren en met elkaar in verbinding kunnen brengen. Een goede reden voor Marloes de Greef-Pieterse, P&O Adviseur van Bibliotheek Theek 5, om deel te nemen aan de training Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van Stichting BibliotheekWerk. Samen met directeur-bestuurder Paul Adels vertelt ze over het belang van ontwikkeling van medewerkers in de snel veranderende wereld en hoe zij dit binnen Bibliotheek Theek 5 vormgeven.

Marloes: ‘Sinds 1 april 2021 werk ik voor Theek 5. De HR-wereld ken ik goed door mijn brede HR-achtergrond. De bibliotheekwereld is daarentegen relatief nieuw voor mij. Deze training was daarom een mooie manier om mijn netwerk uit te breiden en tegelijkertijd meer kennis op te doen over het stimuleren van ontwikkeling voor de bibliotheek van de toekomst. De training heeft mij aan het denken gezet en ik heb waardevolle contacten opgedaan. Bovendien zijn er nieuwe acties uit voortgevloeid. Zo heeft trainer Sara van Broekhoven inmiddels een tweetal inspiratiesessies over leiderschap en cultuur verzorgd voor onze leidinggevenden, zodat zij medewerkers nog meer in hun eigen ontwikkeling kunnen faciliteren.’

Zorgen voor meer betrokkenheid

Hoe maak je medewerkers bewust van het belang zich blijvend te ontwikkelen in de snel veranderende wereld en bibliotheek? En hoe faciliteer je dit vanuit de organisatie? Deze vragen stonden centraal tijdens de training, die bestond uit een reeks van drie sessies. ‘Vooral de gedachte dat je kunt groeien door te experimenteren spreekt me aan’, vertelt Marloes. Paul vult aan: ‘Dit past bij Theek 5. We zijn hier al op verschillende manieren mee bezig. Een goed voorbeeld zijn de welbevindensessies die we een tijdje terug geïntroduceerd hebben om op een structurele manier het welbevinden van onze medewerkers in kaart te brengen.

In plaats van eenzijdige prestatiebeoordelingen gaan we uit van een gelijkwaardige dialoog. Dit sluit aan bij onze identiteit als bibliotheek die midden in de samenleving staat. Wat speelt er? Waar hebben medewerkers behoefte aan? Hoe benutten we ieders talent? Door op een open manier hierover het gesprek aan te gaan, zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau, creëren we meer betrokkenheid en wederzijds begrip. Op basis van deze gesprekken ontstaan concrete verbeterpunten en kunnen we samen werken aan de veranderingen die nodig zijn.’

Van reactief naar proactief

‘Experimenteren staat voor mij voor meer durven en doen’, aldus Marloes. Daarin wil ik medewerkers graag stimuleren. Heb je een goed idee of kan iets beter? Pak de regie en ga ermee aan de slag. Scenarioplanning helpt daarbij. Dit was ook een van de onderdelen van de training. Door in scenario’s te denken, leren medewerkers relevante trends en ontwikkelingen herkennen waarmee zij samen met leidinggevenden een reëel toekomstbeeld kunnen uitwerken. Daar kunnen zij vervolgens op een innovatieve manier op anticiperen. Zo ontstaan nieuwe en frisse ideeën die niet direct perfect hoeven te zijn, maar die we gaandeweg bijschaven. Dat geeft letterlijk lucht en ruimte voor meer creativiteit en participatie.

Een voorbeeld van een initiatief dat op deze manier is ontstaan, is het Kindercollege. Mensen met aansprekende beroepen uit de lokale gemeenschap geven kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar een heus college over hun beroep. Zo dragen lokale bekenden op een leuke, educatieve manier bij aan de ontwikkeling van de jeugd. Zelf ben ik daarnaast vanuit mijn rol als P&O Adviseur aan de slag gegaan met het aantrekken van het juiste talent. Op basis van wat ik geleerd heb tijdens de training focus ik mij meer op storytelling en minder op functievereisten. Met als resultaat een betere respons op onze vacatures.’

Een wendbare organisatie creëren

Paul: ‘Niemand heeft de wijsheid in pacht als het gaat om wat de toekomst ons zal brengen. We moeten de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van een veranderende wereld accepteren. Het gaat er vooral om dat je in beweging blijft en niet te vast komt te zitten in de waan van de dag. Een wendbare organisatie is een continu lerende organisatie met professionals die weten wat er speelt in de maatschappij. Dat vraagt om een open en veilige cultuur met ruimte voor nieuwe initiatieven. We leggen de verantwoordelijkheid veel meer bij de medewerkers zelf, zodat veranderingen aan de voorkant ontstaan.’

Marloes: ‘Het is belangrijk om te onderkennen dat de verschillende rollen die nodig zijn om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen niet altijd in een persoon te vinden zijn. Daarom willen we de onderlinge synergie versterken en medewerkers inspireren om zichzelf te blijven ontwikkelen. Samenwerken, kennisdelen en gebruikmaken van elkaars talenten is daarbij essentieel. Die puzzel maken we binnen Bibliotheek Theek 5 met elkaar.’

Wil je meer weten over de training? Bekijk hier de materialen van de training Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings