Online inspiratiesessie strategische personeelsplanning

Hoe zorg jij voor de juiste mensen op de juiste plek in de bibliotheek, nu en in de toekomst? Aan welke aanvullende informatie heb je behoefte om een goede inschatting te kunnen maken van de personeelsformatie op de langere termijn? Strategische personeelsplanning (SPP) helpt om het personeelsbestand toekomstbestendig te maken. Maar wat is een strategische personeelsplanning nou eigenlijk? En wat is het nut en de noodzaak ervan? Dat hoorde je tijdens de online inspiratiesessie op dinsdag 24 mei 2022 van 13.00 tot 14.30 uur.

Terugblik inspiratiesessie SPP

Als start nam Ilse Huizinga van Moon HRM  de deelnemers mee in de nut en noodzaak van een strategische personeelsplanning voor de bibliotheek. Daarna presenteerde zij de stappen van de SPP-methodiek die zij binnen Moon HRM inzetten. Vervolgens deelde David Bul (Cubiss) hoe een SPP er in de bibliotheek uit kan zien. Bibliocenter is hier namelijk met behulp van Cubiss mee gestart. David Bul vertelde waarom Bibliocenter hiermee gestart is, hoe zij dit hebben aangepakt en wat de lessons learned zijn. Daarna is vanuit Stichting BibliotheekWerk gepeild in hoeverre de aanwezige bibliotheken zicht hebben op de personeelsformatie op de langere termijn en waar de behoefte aan ondersteuning ligt. Hier is vervolgens verder over in gesprek gegaan. Stichting BibliotheekWerk gaat aan de slag met de analyse op de behoeftepeiling. Hieronder vind je de sheets van de inspiratiesessie.

Bekijk de sheets van de inspiratiesessie SPP

Waarom SPP?

De maatschappij is constant in beweging. Dit heeft effect op de personeelsformatie en de gevraagde competenties van het personeel nu en in de toekomst. Zorgen voor de juiste mensen op de juiste plaats, nu en in de toekomst, is cruciaal voor organisaties om haar doelen te bereiken. Maar hoe realiseer je dit? Dit kan met een SPP; een middel dat helpt met het in kaart brengen van toekomstige personele uitdagingen. Om zicht te krijgen op de personeelsformatie voor de langere termijn is het beschikken over de juiste informatie cruciaal. Uit het onderzoek strategisch personeelsbeleid van BibliotheekWerk blijkt behoefte aan ondersteuning bij SPP.

Verder ter inspiratie rondom SPP

  • Lees in dit artikel van Fers (POI in Friesland) hoe zij met SPP aan de slag zijn
  • Lees het HOE boek voor strategische personeelsplanning van Hanneke Moonen, meer informatie over het boek vind je hier