Strategisch personeelsbeleid

Om strategisch personeelsbeleid in de bibliotheeksector te stimuleren heeft BibliotheekWerk een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van bibliotheken bij strategisch personeelsbeleid.  Uit onderzoek van BibliotheekWerk blijkt dat bibliotheken veelal over beleid beschikken, maar behoefte hebben aan ondersteuning hoe je dit beleid op een effectieve manier inzet.  Daarom organiseert BibliotheekWerk een drietal e-conferenties over strategisch personeelsbeleid op 9 februari, 30 maart en 11 mei.

Op deze pagina kun je onder ‘Meer informatie’ alles nog eens rustig nalezen, het onderzoek en de verschillende presentaties die zijn gehouden.

Beknopte samenvatting e-conferenties

Tijdens de eerste e-conferentie op 9 februari werd het onderzoek over strategisch personeelsbeleid bij bibliotheken gepresenteerd. Uit dit onderzoek kwamen vier uitdagingen voor de branche naar voren. Deelnemers gingen vervolgens met elkaar in gesprek over één van de uitdagingen waarin zij zich wilden verdiepen. Het aantrekken en behoud van personeel was een van de meest gekozen uitdagingen. Daarom stond dit thema in de e-conferentie op 30 maart centraal. Op 11 mei stond een ander veel gekozen thema centraal: het opleiden en ontwikkelen van medewerkers.

Meer informatie