Strategisch personeelsbeleid

Om strategisch personeelsbeleid in de bibliotheeksector te stimuleren heeft BibliotheekWerk een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van bibliotheken bij strategisch personeelsbeleid.  Uit onderzoek van BibliotheekWerk blijkt dat bibliotheken veelal over beleid beschikken, maar behoefte hebben aan ondersteuning hoe je dit beleid op een effectieve manier inzet. Daarom organiseert BibliotheekWerk diverse activiteiten om Bibliotheken en hun medewerkers verder op weg te helpen met strategisch personeelsbeleid.