HR-Netwerk en HR-Platform

Per 1 juni 2019 heeft BibliotheekWerk het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken overgedragen aan de bibliotheekbranche.

Om het netwerk goed te borgen, neemt SPN het Landelijk HR-netwerk per 1 juni 2019 onder haar hoede. SPN gaat zich onder andere inzetten om de bekendheid van- en kennisdeling in-het HR-netwerk te vergroten. Kennisdelen binnen het netwerk kan via het online HR-platform op Biebtobieb.

Nadat het HR-netwerk in september 2017 onder regie van BibliotheekWerk voluit van start ging, is een aantal activiteiten ontwikkeld:

  • Digitale nieuwsbrief HR-update;
  • Landelijke HR-bijeenkomsten;
  • Regionale HR-kringen;
  • Online HR-netwerk op Biebtobieb.

Op verzoek van SPN blijft Mirjam van Zaalen ook na 1 juni de kwartiermaker en aanjager van het Landelijk HR-netwerk. Tegelijkertijd is Mirjam van Zaalen aanjager van Bibliotheek Campus. Bibliotheek Campus biedt leer- en ontwikkelprogramma’s die de nieuwe ontwikkelingen in de bibliotheken ondersteunen.

Ook na 1 juni blijven de lezers elke maand de HR-update ontvangen en staat er vier keer per jaar een landelijke HR-bijeenkomst op de agenda. Mirjam van Zaalen is tevens het aanspreekpunt voor vragen over het online HR-netwerk in Biebtobieb, de regionale HR-kringen en het nieuwe leerportaal Bibliotheek Campus.

Contact

Je kunt Mirjam van Zaalen bereiken via het emailadres: mirjam.vanzaalen@stichtingspn.nl of op 06 – 411 922 95.