HR-Netwerk en HR-Platform

Door je bij het HR-netwerk voor bibliotheken aan te sluiten kun je vragen over HR-onderwerpen delen, kennis uitwisselen en in contact komen met andere HR-collega’s. Het netwerk helpt bibliotheekmedewerkers en directeuren met HR in het takenpakket om te blijven vernieuwen en mee te gaan met veranderingen. Doel van het HR-netwerk is de samenhang tussen verschillende HR- thema’s en kennis over HR bij bibliotheken te vergroten.

Voor wie

Het HR-netwerk richt zich nadrukkelijk op iedereen in de bibliotheekbranche met HR in het takenpakket. Bij het landelijk HR-netwerk zijn HR-professionals aangesloten, maar ook managers of directeuren werkzaam bij openbare bibliotheken met HR in portefeuille.

Het HR-netwerk is een initiatief van Stichting BibliotheekWerk, SPN, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Activiteiten

Je kunt terecht bij het HR-netwerk voor:

  • Het online HR-platform
    Op Biebtobieb is een online HR-platform ontwikkeld: dé ontmoetingsplek en kennisbank voor iedereen met HR in het takenpakket. In dit HR-netwerk worden nieuwe ontwikkelingen en kennis door zoveel mogelijk leden gedeeld. Alle inhoudelijke informatie is er te vinden, er worden evenementen aangekondigd en vragen over HR-onderwerpen gesteld. Ook is te zien welke HR-thema’s collega’s bij andere bibliotheken belangrijk vinden.
  • Landelijke HR-bijeenkomsten
    Landelijke HR-bijeenkomsten zijn informele themabijeenkomsten, georganiseerd voor en door het netwerk. Kennisuitwisseling staat centraal over thema’s als strategische personeelsplanning, vakontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Meestal komen er 30 tot 35 mensen. De bijeenkomsten zijn steeds in een andere gastbibliotheek. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd op het online HR-platform.
  • Regionale HR-kringen
    Regionale HR-kringen bestaan uit van acht tot tien HR-professionals die zo’n drie keer per jaar bij elkaar komen om op informele wijze kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, maar de leden van de kring vinden elkaar makkelijk op het online HR-platform of maken een aparte (bel)afspraak als ze met een vraag zitten. Elke HR-kring heeft een eigen groep op het online platform.

Aansluiten bij het landelijke HR-netwerk?

Maak een account aan op Biebtobieb en meld je daar aan voor HR-bijeenkomsten of voor de HR-kring in je regio en leg contact met andere deelnemers aan het HR-netwerk om kennis en informatie uit te wisselen. Je kunt je ook aanmelden voor ‘HR-update’ (digitale nieuwsbrief van het HR_netwerk): neem contact op met Stichting BibliotheekWerk via bibliotheekwerk@caop.nl.