HR-Netwerk en HR-Platform

Per 1 juni 2019 heeft BibliotheekWerk het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken overgedragen aan de bibliotheekbranche.

Om het netwerk goed te borgen, neemt SPN het Landelijk HR-netwerk per 1 juni 2019 onder haar hoede. SPN gaat zich onder andere inzetten om de bekendheid van- en kennisdeling in-het HR-netwerk te vergroten. Kennisdelen binnen het netwerk kan via het online HR-platform op Biebtobieb.

Nadat het HR-netwerk in september 2017 onder regie van BibliotheekWerk voluit van start ging, is een aantal activiteiten ontwikkeld:

  • Digitale nieuwsbrief HR-update;
  • Landelijke HR-bijeenkomsten;
  • Regionale HR-kringen;
  • Online HR-netwerk op Biebtobieb.

Meer informatie en contact

Regelmatig staan er HR-bijeenkomsten op de agenda en delen hr-professionals werkzaam bij bibliotheken kennis via Biebtobieb. Aanjagers van het Landelijk HR-netwerk bibliotheken zijn Maaike Verhoeven van Probiblio en David Bul van Cubiss. Je kunt bij hen terecht met vragen over het HR-netwerk.