De bibliotheekbranche staat midden in de maatschappij. Het is een plek die toegankelijk is voor iedereen, zowel voor publiek als personeel, ongeacht verschillen. Om als bibliotheek iedereen in de samenleving goed te (blijven) bedienen, is het belangrijk ook aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie in je personeelsbeleid. Maar wat houdt een divers en inclusief personeelsbeleid nou precies in? Waarom zou je hier als bibliotheek op inzetten? En wat kan het jouw bibliotheek opleveren? Dat hoorde je tijdens de eerste online inspiratiesessie op dinsdag 14 juni van 10.00 tot 12.00 uur.

Terugblik

Kon jij niet bij de online inspiratiesessie aanwezig zijn? Lees de terugblik en bekijk de presentatie van de inspiratiesessie over diversiteit en inclusie in de bibliotheek.

Lees de terugblik

Waarom aandacht voor diversiteit en inclusie?

Meer aandacht voor diversiteit en inclusie in je personeelsbeleid kan o.a. bijdragen aan:

  • een betere afspiegeling van de maatschappij voor een goede aansluiting bij verschillende klanten;
  • meer innovatie en creativiteit binnen de bibliotheek;
  • een prettig en veilig werkklimaat waar iedereen zichzelf kan zijn en gezien wordt;
  • beter gebruik van onbenut talent op de arbeidsmarkt;
  • meer tevreden personeel en daarmee behoud van personeel.

Uit onderzoek van de KB (2019) blijkt dat meer dan de helft van de bibliotheken diversiteit expliciet heeft opgenomen in het beleidsplan, maar dat 44% van de respondenten voor de uitrol hiervan de eigen organisatie een onvoldoende toekent. Ook blijkt uit het onderzoek Strategisch Personeelsbeleid (SPB) van Stichting BibliotheekWerk dat er behoefte is aan ondersteuning op het thema diversiteit en inclusie. Bibliotheken geven aan vaak niet te weten hoe meer diversiteit in de personeelsformatie is te realiseren. Diversiteit en inclusie zijn thema’s die veel tijd, aandacht en geduld behoeven. Stichting BibliotheekWerk neemt je stapsgewijs mee richting een succesvol divers en inclusief personeelsbeleid.