De bibliotheekbranche staat midden in de maatschappij. Het is een plek die toegankelijk is voor iedereen, zowel voor publiek als personeel, ongeacht verschillen. Om als bibliotheek iedereen in de samenleving goed te (blijven) bedienen, is het belangrijk ook aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie in je personeelsbeleid. Maar wat houdt een divers en inclusief personeelsbeleid nou precies in? Waarom zou je hier als bibliotheek op inzetten? En wat kan het jouw bibliotheek opleveren? In een reeks van drie online inspiratiesessies komen deze vraagstukken aan bod.

Online inspiratiesessies

Met een reeks van drie inspiratiesessies wil BibliotheekWerk bewustwording vergroten, handvatten bieden voor het opstellen en toepassen een divers en inclusief personeelsbeleid en het uitwisselen van ervaringen mogelijk maken.

  • De eerste online inspiratiesessie was op dinsdag 14 juni. Tijdens deze eerste sessie is ingegaan op de definitie van diversiteit en inclusie. Heb je deze inspiratiesessie gemist? Lees dan de terugblik en bekijk de presentatie.
  • De tweede online inspiratiesessie was op donderdag 22 september van 10:00 tot 12:00 uur. In deze sessie zijn concrete stappen gezet naar diversiteit in het wervingsproces. Deelnemers zijn dieper ingegaan op de eigen bewustwording, competentiegericht werven en het schrijven van een inclusieve vacaturetekst. Lees de terugblik en tips om een inclusieve vacatuetekst te schrijven.
  • De derde sessie vindt plaats in het najaar van 2022. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Waarom aandacht voor diversiteit en inclusie?

Meer aandacht voor diversiteit en inclusie in je personeelsbeleid kan o.a. bijdragen aan:

  • een betere afspiegeling van de maatschappij voor een goede aansluiting bij verschillende klanten;
  • meer innovatie en creativiteit binnen de bibliotheek;
  • een prettig en veilig werkklimaat waar iedereen zichzelf kan zijn en gezien wordt;
  • beter gebruik van onbenut talent op de arbeidsmarkt;
  • meer tevreden personeel en daarmee behoud van personeel.

Uit onderzoek van de KB (2019) blijkt dat meer dan de helft van de bibliotheken diversiteit expliciet heeft opgenomen in het beleidsplan, maar dat 44% van de respondenten voor de uitrol hiervan de eigen organisatie een onvoldoende toekent. Ook blijkt uit het onderzoek Strategisch Personeelsbeleid (SPB) van Stichting BibliotheekWerk dat er behoefte is aan ondersteuning op het thema diversiteit en inclusie. Bibliotheken geven aan vaak niet te weten hoe meer diversiteit in de personeelsformatie is te realiseren. Diversiteit en inclusie zijn thema’s die veel tijd, aandacht en geduld behoeven. Stichting BibliotheekWerk neemt je stapsgewijs mee richting een succesvol divers en inclusief personeelsbeleid.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings