Subsidie voor project over professionalisering door inzet vrijwilligers

BibliotheekWerk heeft een subsidieverzoek gehonoreerd voor een project van De Tweede Verdieping in Nieuwegein en bibliotheek Bibliocenter in Weert. In hun projecten onderzoeken ze een nieuwe invulling van de bibliotheek als netwerkorganisatie, die passend is in de lokale samenleving en aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen.

Publieke meerwaarde en de rol van de vrijwilliger

Welke publieke meerwaarde heeft de bibliotheek? En op welke manier kunnen openbare bibliotheken in co-creatie met de eindgebruiker hun dienstverlening ontwikkelen? En welke rol vervult de vrijwilliger hierin? De inzet van vrijwilligers krijgt weer meer aandacht door bezuinigingen op bibliotheekvoorzieningen. De twee bibliotheken bekijken deze inzet vanuit een nieuw maatschappelijk daglicht.

Samenwerking met de welzijnssector

Om een optimaal resultaat te behalen wordt in het project nauw samengewerkt met de welzijnssector. De bibliotheken willen samen met welzijn een lokaal relevante programmering ontwikkelen om inzicht te krijgen in de relatie tussen de professional, vrijwilliger en de actieve burger. Ondanks het lokale karakter van het project zijn de uitkomsten ook interessant voor andere bibliotheken omdat zijn met dezelfde ontwikkelingen te maken hebben.

Toekenning ondersteuning

SBW heeft er voor gekozen de projectvoorstellen te ondersteunen:

  • Vanwege het innovatieve karakter.
  • Omdat het project een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt van openbare bibliotheken. Centraal staat de vraag wat de professionele organisatie en de vakkracht in zijn maatschappelijk effect onderscheiden van de inzet van vrijwilligers en hoe dat kan worden geborgd.
  • Ook andere bibliotheken die werken met vrijwilligers voeren momenteel al de discussie wat ze verstaan onder de professionele organisatie in relatie tot vrijwilligers. BibliotheekWerk wil die discussie graag verder stimuleren.

Op 20 april geven beide bibliotheken tijdens de themabijeenkomst van Bibliotheekwerk over vrijwilligers een uitgebreide presentatie over hun project.