Uitgelicht

Ontwikkelcheque aanvragen weer mogelijk

Ontwikkelcheque aanvragen weer mogelijk

Als bibliotheekmedewerker kun je ook dit jaar weer een ‘Ontwikkelcheque’ aanvragen bij BibliotheekWerk, dit keer ter waarde van €600. De Ontwikkelcheque stimuleert bibliotheekmedewerkers zich te oriënteren op hun eigen en individuele (loopbaan)ontwikkeling. De cheque kunnen medewerkers inzetten voor een gesprek met een coach.

Lees meer
Trainingen werkdruk bespreekbaar maken

Trainingen werkdruk bespreekbaar maken

Bibliotheken kunnen geen trainingen meer aanvragen om werkdruk in het team bespreekbaar te maken. De sluitingsdatum hiervoor was 31 december 2019. In januari en februari 2020 geeft Bibliotheekwerk nog wel trainingen die in de periode voor 31 december zijn aangevraagd....

Lees meer
Werkdruk is meer dan hoge stapels werk

Werkdruk is meer dan hoge stapels werk

Het team van Bibliotheek Meppel volgde in juni de training ‘Werkdruk te lijf van BibliotheekWerk’. In een dagdeel kregen de medewerkers zicht op oorzaken van hun werkdruk en maakten ze concrete afspraken om die te verminderen. Nu is het zaak dat ze de aandacht voor...

Lees meer
Nieuwe voorzitter BibliotheekWerk Marian van der Wal

Nieuwe voorzitter BibliotheekWerk Marian van der Wal

Marianne van der Wal is vanaf september bestuursvoorzitter van BibliotheekWerk. Al voordat ze directeur werd van Bibliotheek CultuurPuntAltena speelde het thema arbeidsmarkt en hrm al een rode draad in haar loopbaan. Na een opleiding aan de Politie-academie en de...

Lees meer
Dialoogspel Duurzame Inzetbaarheid levert concrete acties op

Dialoogspel Duurzame Inzetbaarheid levert concrete acties op

HR-medewerkers en leidinggevenden van Bibliotheek Rotterdam zijn positief over het Dialoogspel Duurzame Inzetbaarheid. Zij voerden goede gesprekken en leerden elkaar zodoende beter begrijpen. De dialoog leidde tot concrete acties: alle bibliotheekmedewerkers hebben...

Lees meer
Vijf redenen om zelfroosteren in te voeren

Vijf redenen om zelfroosteren in te voeren

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar zelfroosteren bij bibliotheken staan nu op een rij in een infographic. Zoals redenen voor zelfroosteren, het effect op medewerkerstevredenheid en de capaciteitsplanning.

Lees meer
Toekomstgerichte bibliotheek: nieuwe visie BibliotheekWerk

Toekomstgerichte bibliotheek: nieuwe visie BibliotheekWerk

Bibliotheken hebben te maken met tal van demografische, politieke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen. Daardoor veranderen de aard van de bibliotheken en bijbehorende werkzaamheden behoorlijk. Daarom heeft BibliotheekWerk op basis van een uitgebreide analyse de belangrijke arbeidsmarktopgaven binnen de sector geïnventariseerd.

Lees meer
Wanneer is zelfroosteren succesvol?

Wanneer is zelfroosteren succesvol?

Transparantie, duidelijke gedeelde sociale normen en heldere afspraken: dat zijn de belangrijkste voorwaarden voor succesvol zelfroosteren. BibliotheekWerk deed daar in opdracht van de cao-partijen tussen februari en mei 2019 onderzoek naar. Het onderzoeksrapport bevat een inventarisatie van de huidige stand van zaken, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden.

Lees meer
Landelijk HR-netwerk per 1 juni overgedragen aan SPN

Landelijk HR-netwerk per 1 juni overgedragen aan SPN

Per 1 juni 2019 heeft BibliotheekWerk het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken overgedragen  aan de bibliotheekbranche.
Om het netwerk goed te borgen, neemt SPN het Landelijk HR-netwerk per 1 juni 2019 onder haar hoede. SPN gaat zich onder andere inzetten om de bekendheid van- en kennisdeling in-het HR-netwerk te vergroten.

Lees meer
Aantrekkelijk werkgeverschap

Aantrekkelijk werkgeverschap

Wanneer ben je een aantrekkelijke werkgever als bibliotheek? Deze vraag stond centraal tijdens deze bijeenkomst van het HR- Netwerk op 23 mei.

Lees meer
Wie volgt? Begeleiding aanpak werkdruk

Wie volgt? Begeleiding aanpak werkdruk

Er zijn al twee bibliotheken die de begeleiding bij de aanpak van werkdruk hebben aangevraagd.
Is jouw bibliotheek de volgende? De begeleiding is speciaal voor teams bij bibliotheken, op maat gemaakt en kosteloos.

Lees meer
Leer van anderen hoe je duurzame inzetbaarheid bevordert

Leer van anderen hoe je duurzame inzetbaarheid bevordert

Als je zelf in je team aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid, heb je veel aan de ervaringen van anderen. De evaluatie van de leergang Strategisch werken Duurzame Inzetbaarheid die in 2017-2018 werd gegeven aan HR-medewerkers, levert waardevolle inzichten op. Zo...

Lees meer
Terugblik bijeenkomst 2 april

Terugblik bijeenkomst 2 april

Om de aanpak van BibliotheekWerk goed te kunnen afstemmen op de wensen van de sector organiseerde de stichting op 2 april een sessie met verscheidene bibliotheken.  Tijdens de bijeenkomst formuleerde de deelnemers wat hen betreft de drie belangrijkste opgaven voor de...

Lees meer