Het fenomeen ‘participatiesamenleving’ werpt een nieuw licht op de rol van vrijwilligers in bibliotheken. Vrijwilligers worden ambassadeur van de openbare bibliotheek in de lokale samenleving en partner in het realiseren van burgerinitiatieven binnen de bibliotheek.
In de pilot ‘Nieuw participeren: werken met vrijwilligers’ werken bibliotheken die van oudsher met vrijwilligers werken, aan deze nieuwe rol. Hierbij wordt het maatschappelijke doel en de lokale binding tussen vrijwilligers, bibliotheek en inwoners versterkt. Aan deze pilot nemen de bibliotheken Bibliotheek Het Groene Hart, Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Bibliotheek Lek & IJssel deel.

Mirjam van den Bremen, Bibliotheek Het Groene Hart over de pilot: ‘Wij werken al jaren met vrijwilligers, maar op traditionele wijze: de vrijwilligers helpen ons de bibliotheken te runnen. Met de vrijwilligers van de toekomst zal de manier van werken heel anders zijn, we gaan met hen communities bouwen waarmee we samen activiteiten opzetten. Wat dat voor je organisatie en je medewerkers betekent, daar doen we in deze pilot onderzoek naar en dat gaat Cubiss beschrijven zodat andere bibliotheken er ook iets aan hebben.

In het kader van activiteiten voor ‘Bibliotheek op school’ en ‘BoekStart’ werken we al op een andere manier met vrijwilligers samen. Daar leren we hoe je dat zodanig doet dat je medewerkers hun eigen rol daarin oppakken en zich er prettig bij voelen. Bij de nieuwbouw van een van onze vestigingen werk ik samen met een lokale architect die dit op vrijwillige basis wil doen vanwege zijn betrokkenheid met de eigen leefomgeving. Dat vraagt een nieuwe organisatievorm waarin je gedeelde doelen samen vormgeeft, maar wij wel onze kernwaarden als bibliotheek en de kwaliteit waar wij voor staan moeten vasthouden. Als we dit goed aanpakken gaat de lokale verbinding van bibliotheken er enorm op vooruit: je bent er niet meer alleen voor de inwoners, maar je werkt mét hen.’

(Tekst: Wendy de Graaff, Bibliotheekblad.nl, 20-11-2014)

  • Lees ook het onderzoek van BibliotheekWerk over Vrijwilligers in de bibliotheek
  • Lees het hele artikel (pdf, 296 kB)

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings