Op dit moment wordt aan medezeggenschap in de branche op zeer uiteenlopende manier vorm gegeven. De sociale partners in de branche streven naar een goed functionerende en participerende medezeggenschap.

In het Sociaal Contract voor de Bibliotheekbranche dat loopt tot 30 juni 2019 hebben de sociale partners als ambitie vastgelegd dat in 2019 de sector een participerende vorm van werknemersbetrokkenheid kent en een goed functionerende en participerende medezeggenschap. BibliotheekWerk heeft de opdracht gekregen deze ambitie verder uit te werken.

Plan van aanpak

De komende tijd zal Bibliotheek onder zowel bestuurders, OR-leden, HRM en medewerkers de behoeften en de knelpunten in kaart brengen. Samen met alle betrokkenen bekijkt BibliotheekWerk de mogelijke oplossingen die bijdragen aan een participerende medezeggenschap en wat deze rol inhoudt binnen een individuele organisatie.

Nog voor de zomervakantie ontvangen alle bibliotheken een brief waarin BibliotheekWerk het plan van aanpak toelicht. Doel van het plan is om bij te dragen aan de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden, het vergroten van het inzicht hoe een participatieve medezeggenschap werkt, en de mogelijkheden die dit biedt aan organisaties die in transitie zijn.

Op dit moment geeft de bibliotheekbranche op zeer uiteenlopende manieren vorm aan medezeggenschap. Er zijn bibliotheken waar de medezeggenschap op gelijkwaardige basis samen met de werkgever vernieuwingen binnen de organisatie vormgeeft, maar er zijn ook bibliotheken waarin de belangstelling en de ruimte voor medezeggenschap kleiner is. Bij het innoveren en toekomstbestendig maken van de bibliotheekbranche is de inbreng van medewerkers via or onontbeerlijk.