Opbrengsten masterclasses medewerkersbetrokkenheid

Hoe betrekt als directeur, hr en or medewerkers bij de bibliotheek als organisatie? Hoe komt u te weten wat zij denken over bijvoorbeeld veiligheid op de werkvloer of arbozaken? Een goed functionerende medezeggenschap is hiervoor essentieel. Daarom organiseerde BibliotheekWerk zes masterclasses waarin directeuren, hr-medewerkers en leden van medezeggenschapsorganen (in oprichting) bespraken hoe zij medewerkersbetrokkenheid en medezeggenschap kunnen bevorderen. De uitwisseling van ervaringen vond plaats op basis van gelijkwaardigheid.

Uitkomsten

Belangrijke uitkomsten van de masterclasses zijn:

  • Medezeggenschap en participatie zijn verschillende vormen van medewerkersbetrokkenheid, met elk hun eigen onderwerpen.
  • De keuze voor medewerkersparticipatie of formele medezeggenschap (ondernemingsraad) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) hangt af van de vraag of er belangen moeten worden gewogen en of er veel informatie nodig is.
  • Sommige directeuren van bibliotheken willen graag een vorm van formele medezeggenschap, maar slagen er niet in om medewerkers hiervoor warm te krijgen.
  • Medewerkersparticipatie kan zowel door de directie als door de medezeggenschap worden georganiseerd. In het laatste geval gebeurt dit vaak in de vorm van achterbanberaad.
  • Bibliotheekdirecties organiseren frequent medewerkersbijeenkomsten. Vaak hebben deze het karakter van informatieoverdracht en niet van een dialoog.
  • Belangrijke voorwaarden voor een gelijkwaardige dialoog zijn: geschikte onderwerpen, gesprekken in kleine groepen en procesbegeleiding.
  • Terugkoppeling van de uitkomsten is belangrijk om medewerkers betrokken te houden.

Meer informatie

Lees de brochure over het vergroten van medewerkersbetrokkenheid en medezeggenschap

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings