Rapport medezeggenschap

Medezeggenschapsorganen hebben behoefte aan meer kennisuitwisseling. Ook de informatievoorziening kan beter, de beelden die bestuurders en medezeggenschapsorganen hebben, lopen nogal uiteen.

Dat blijkt uit het onderzoek dat Stichting BibliotheekWerk in 2016 heeft gedaan naar participerende medezeggenschap in de branche. Daaruit komt ook naar voren dat er nog veel te winnen valt op het gebied van (grotere) verantwoordelijkheid voor medezeggenschapsorganen. Dat geldt bijvoorbeeld voor financiën, cao en strategische plannen.

Meer informatie

Bekijk het rapport Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken van 2016.