‘Beleid kun je alleen maar borgen door alle medewerkers erbij te betrekken. Daarom zou iedere bestuurder er goed aan doen de masterclass over betrokkenheid van medewerkers bij medezeggenschap te volgen’, vindt Wouter van Heiningen. De directeur van de bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland volgde zelf de masterclass van BibliotheekWerk en is er nu nog meer van overtuigd dat medewerkersparticipatie een onmisbare aanvulling is op activiteiten van de medezeggenschap.

De bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland gaat per 1 januari 2019 fuseren met de bibliotheek van Vlaardingen. Van Heiningen mag als kwartiermaker het proces begeleiden naar één nieuwe organisatie. Graag zou hij in de nieuwe organisatie ook een medezeggenschap zien, want de bibliotheek van Maassluis heeft er nu geen. Hoe maak je medewerkers enthousiast voor medezeggenschap? En hoe betrek je iedereen bij beleid? Van Heiningen las over de masterclass Betrokken medewerkers bij medezeggenschap van BibliotheekWerk en besloot erheen te gaan.

Medewerkersparticipatie is aanvulling op werk medezeggenschap

In de masterclass legde de trainer uit wat medewerkersparticipatie inhoudt en wat je kunt doen om de betrokkenheid van medewerkers binnen bibliotheken te vergroten. De medezeggenschap heeft  een formele rol en positie bij beleid en strategie, medewerkersparticipatie geeft veelal inzage in praktische zaken die bij medewerkers spelen en praktische oplossingen. Ook deelden de deelnemers hun ervaringen. Van Heiningen: ‘Ik heb tien jaar ervaring als lid van de or en had al een duidelijk beeld van medewerkersparticipatie. De masterclass bevestigde deels wat ik eigenlijk al wist: dat manieren om medewerkers te betrekken een aanvulling zijn op het werk van de or.’

Medewerkersparticipatie in Maassluis/Midden-Delfland

In de bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland gebeurt er al veel om medewerkers te betrekken bij de organisatie. ‘Elke maand hebben we informeel koffiemoment waar medewerkers zaken kunnen inbrengen. Als een medewerker zich in een bepaald onderwerp heeft verdiept of scholing heeft gevolgd, deelt hij of zij die informatie met collega’s tijdens het werkoverleg. Ook werken we met competentiemanagement in de vorm van het zogeheten sterprogramma van ProBiblio. Medewerkers krijgen daarbij sterren voor activiteiten die hun competenties vergroten, zoals een bijeenkomst organiseren voor collega’s of daaraan deelnemen.’

Juist binnen bibliotheek belangrijk

Van Heiningen vond het fijn van de trainer te horen dat hij met deze activiteiten op de goede weg zit. Ook de ervaringen van de andere deelnemers waren een waardevolle aanvulling. ‘Ik ontdekte dat or-werk niet zo ingewikkeld hoeft te zijn als medewerkers betrokken zijn bij de organisatie en het beleid. Juist binnen bibliotheken is dat belangrijk omdat er door de vele deeltijdcontracten niet veel tijd overblijft voor or-werk. Als er genoeg medewerkersparticipatie is, kan de medezeggenschap zich focussen op een paar afgebakende taken en hoeft hun werk niet veel tijd te kosten.’ Of zoals de trainer aangeeft: ‘een deel van het werk van de medezeggenschap is delen van informatie over werkvloer. Bij goede participatie kan de medezeggenschap zich bepalen tot de formele kant van beleid.’

Aanrader voor bestuurders

Bij de masterclass waaraan Van Heiningen deelnam, was hij de enige bestuurder. De overige deelnemers waren leden van de medezeggenschap. Eigenlijk is de directeur een beetje verbaasd dat er niet meer bestuurders aanwezig waren. ‘Om beleid te borgen binnen de organisatie is een goede betrokkenheid van medewerkers heel belangrijk. Soms denken bestuurders: we hebben een or, dus de medewerkersparticipatie is geregeld. Maar dat idee klopt niet. Het is uiteindelijk aan de bestuurders om de organisatie mee te krijgen en niet aan de or. Daarom kan ik iedere bestuurder aanraden deze masterclass te volgen.’