Als je zelf in je team aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid, heb je veel aan de ervaringen van anderen. De evaluatie van de leergang Strategisch werken Duurzame Inzetbaarheid die in 2017-2018 werd gegeven aan HR-medewerkers, levert waardevolle inzichten op. Zo lees je welke thema’s bij andere bibliotheken spelen en welke acties ze hebben ondernomen.

In de evaluatie komen verschillende uitdagingen naar voren bij het werken aan duurzame inzetbaarheid, zoals:

  • het ziekteverzuim verlagen;
  • tegemoetkomen aan de behoefte van medewerkers aan ontwikkeling en opleiding;
  • een samenhangend personeelsbeleid realiseren;
  • de klanttevredenheid verhogen;
  • de arbeidsmobiliteit van medewerkers vergroten.

Verder komt aan bod welke acties de HR-medewerkers hebben ondernomen, wat de succesfactoren waren in hun aanpak en waar ze mee worstelden in de dagelijkse uitvoering van hun acties. Aan de evaluatie zijn ook de plannen van aanpak toegevoegd van verschillende bibliotheken.

Ondersteuning na afloop

De deelnemers aan de leergang hadden veel interesse in het ontwikkelen en in beweging krijgen van medewerkers. Ze konden er zelfstandig mee verder. Wel gaven meerdere deelnemers aan dat het soms lastig is om structureel tijd te besteden aan het onderwerp. De leergang was de stok achter de deur om zaken voor elkaar te krijgen, maar na afloop lukte dat minder. Daar hebben HRM’ers ondersteuning bij nodig. Mogelijk voorzien de kenniskringen of terugkomsessies in deze behoefte.