Werkgevers kregen al korting op de premies werknemersverzekeringen wanneer ze een 50-plusser of een arbeidsgehandicapte aannamen. Per 1 januari 2014 komen ze ook in aanmerking voor een premiekorting wanneer zij een jongere met een werkloosheidsuitkering in dienst nemen. Deze regeling moet de werkgelegenheid onder jongeren stimuleren.

3.500 euro korting per jaar
Werkgevers die in het nieuwe jaar jongeren aannemen die in de WW zitten, krijgen jaarlijks een premiekorting van 3.500 euro*. Aan de korting zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo moeten de jongeren:

  • tussen 18 en 26 jaar oud zijn
  • een lopende WW-uitkering hebben
  • minimaal een halfjaarcontract krijgen aangeboden door de werkgever
  • minimaal 32 contracturen in de week werken.

Maximaal twee jaar
De korting geldt maximaal twee jaar, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Werkgevers die in die periode een jongere met een werkloosheidsuitkering in dienst nemen, mogen de korting toepassen zo lang als de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar.

* De regeling is ingegaan per 1 januari 2014. De uitbetaling begint in juli van dit jaar