Online mini-conferentie strategisch personeelsbeleid op 9 februari

Afgelopen jaar heeft BibliotheekWerk onderzoek laten doen naar hoe bibliotheken strategisch personeelsbeleid inzetten. Een van de belangrijkste conclusies was dat bibliotheken aangaven wel over de inzichten, het beleid en de instrumenten te beschikken om met strategisch personeelsbeleid aan de slag te gaan, maar vragen hebben over hoe het beleid en de instrumenten effectief in te zetten of te laten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten en beleid om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen. Daarnaast gaven bibliotheken aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij de thema’s diversiteit en inclusiviteit, duurzame inzetbaarheid en leren en ontwikkelen. BibliotheekWerk organiseert in 2021 over deze, en andere vragen, een drietal mini-conferenties voor leidinggevenden, HR-adviseurs en medezeggenschapsleden. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 9 februari van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Programma

Tijdens de mini-conferenties ga je in gesprek met deelnemers van andere bibliotheken over mogelijke manieren om strategisch personeelsbeleid (nog) beter te kunnen uitvoeren. Ook nodigen we sprekers uit die expert zijn op het gebied van strategisch personeelsbeleid. Bijvoorbeeld leren en ontwikkelen, diversiteit en inclusie en duurzame inzetbaarheid. Het programma duurt per miniconferentie een uur, is online en interactief. Tijdens de eerste online bijeenkomst staat het onderzoek centraal. We gaan in gesprek over de uitkomsten en handvatten die naar voren komen uit het onderzoek. Bijvoorbeeld hoe creeër je draagvlak en wat is de eerst volgende stap om het strategisch personeelsbeleid in jouw bibliotheek te doen slagen?

De twee andere mini-conferenties zijn bedoeld om thema’s zoals leren en ontwikkelen of behoud van personeel verder uit te diepen.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden, leden van de medezeggenschap en HR-adviseurs.

Aanmelden

Begin januari kunnen deelnemers zich aanmelden. Houd onze website, digitale nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten voor het aanmeldformulier.