Innovatie en onderzoek

De bibliotheek verandert. Het is tijd om kansen te zoeken en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Innovatie en onderzoek is daarom van groot belang binnen de branche.

Om een goed beeld te krijgen in de arbeidsmarkt van de branche voert BibliotheekWerk diverse onderzoeken uit. Wat voor taken bestaan er bijvoorbeeld binnen bibliotheken? Hoe zijn medewerkers het best in te zetten? En op wat voor manier kunnen vrijwilligers in te zetten? Antwoord op deze, en nog veel meer andere, vragen kunt u vinden in de onderzoeksrapporten.

Ook stimuleert BibliotheekWerk innovatie. Zo worden er pilots en onderzoeken uitgevoerd om erachter te komen hoe de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot kan worden. De resultaten van de pilots zijn samengevoegd in toolkits zodat alle bibliotheken hier zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Activiteiten