Binnen uw bibliotheek op elk moment de juiste kennis beschikbaar hebben over HR- vraagstukken. Dat is het doel van een landelijk HR-platform voor bibliotheken dat BibliotheekWerk opzet. Om ervoor te zorgen dat het HR-platform aansluit op de praktijk startte BibliotheekWerk half december met een online onderzoek naar de wensen en behoeften in de bibliotheekbranche. Ruim 60% van de direct benaderde openbare bibliotheken vulde de vragenlijst in.

De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting eind maart 2018 beschikbaar zijn via de website van BibliotheekWerk.

Op de hoogte blijven van het HR-netwerk

In de bibliotheekbranche is veel kennis op het vlak van HR, maar die kennis is versnipperd. Om beter te kunnen reageren op HR-vraagstukken en om echt te kunnen innoveren is meer samenwerking nodig. Doel van het HR-platform is deze samenwerking te bevorderen. Het is de bedoeling dat het platform op termijn zelfvoorzienend wordt. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het HR-platform in oprichting? Bijvoorbeeld of er voor u interessante themabijeenkomsten plaatsvinden of als u wilt participeren in een HR-kring? Of wilt u een digitale nieuwsbrief over het HR-netwerk ontvangen? Meld u dan aan via bibliotheekwerk@caop.nl