De branche openbare bibliotheken is volop in beweging: schaalvergroting, digitalisering, nieuwe formules en samenwerkingsverbanden. Dit zijn slechts enkele recente ontwikkelingen. Openbare bibliotheken spelen hier actief op  in, maar kunnen dat alleen als hun medewerkers daarin mee bewegen. Voor medewerkers zelf is het van toenemend belang dat zij zich blijven ontwikkelen, hun werk gezond en met plezier kunnen  uitvoeren en van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. We hebben het dan over duurzame inzetbaarheid. Het werken aan duurzame inzetbaarheid leidt tot een win-winsituatie voor medewerker én organisatie.
Om de duurzame inzetbaarheid in de branche te versterken start  SBW het programma ‘De branche in Beweging’. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Eén van de onderdelen bestaat uit het opzetten van een  landelijke denktank en het uitvoeren van een aantal pilots. Lees hieronder meer over de denktanktank en de pilots.

Wat houdt de denktank in?
De branche staat voor grote uitdagingen. Van medewerkers wordt in toenemende mate ondernemerschap verwacht en verantwoordelijkheid voor hun eigen (professionele) ontwikkeling.  De dialoog tussen leidinggevende en medewerker is hierbij onmisbaar. Hierin r komen immers wensen en belangen bij elkaar. Hoe kunnen ondernemerschap en ontwikkeling  worden gestimuleerd en hoe kan de dialoog hierover worden versterkt? De denktank gaat op zoek naar antwoorden op die vrag en.
Voor de denktank zoeken we  geïnteresseerde HRM-ers, leidinggevenden en OR-leden uit de praktijk. Zij gaan onder begeleiding van een adviseur  in 3 tot 4 maanden stap voor stap toewerken naar  een concreet resultaat ).  De denktank  gaat uit van eigen kennis, ervaringen en innovatief vermogen,  maar betrekt waar nodig expertise en inzichten van buiten.
Dit kan bijvoorbeeld  resulteren in een digitale toolbox of een stappenplan. De uitkomst staat van te voren nog niet vast, zolang  het maar concreet en toepasbaar is in de praktijk. Vervolgens worden de ontwikkelde tools binnen enkele bibliotheken getest (pilots).

Spreekt het onderwerp u aan en heeft u interesse om deel te nemen aan de denktank? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met Diana Lettink (d.lettink@caop.nl of  070 376 5926).