Voor een verdiepend onderzoek naar de inzet van vrijwilligers bij bibliotheken is BibliotheekWerk nog op zoek naar bibliotheekmedewerkers die hun mening willen geven via een focusgroep. De focusgroep vindt plaats op maandag 27 november van 13.00 tot 15.00 uur in Utrecht.

Aparte focusgroepen

Op welke manier worden vrijwilligers ingezet in de bibliotheek? Hoeveel aandacht besteden bibliotheken aan vrijwilligersbeleid? Aanvullend op een eerdere 1-meting laat BibliotheekWerk verdiepend onderzoek uitvoeren om nog meer zicht te krijgen op de inzet van vrijwilligers en de samenwerking met de beroepskracht. Onderdeel van dit onderzoek zijn verschillende focusgroepen.

Er zijn aparte groepen voor directeuren/managers, coördinatoren van vrijwilligers, leden van de medezeggenschap en bibliotheekmedewerkers. Voor de focusgroepen van bibliotheekmedewerkers zoekt BibliotheekWerk nog deelnemers. De focusgroepen voor directeuren/managers, medezeggenschapsleden en voor coördinatoren zitten al vol.

Aanmelden

Wilt u deelnemen als bibliotheekmedewerker en van gedachten wisselen over het thema vrijwilligers met andere collega’s? Meld u dan aan voor de focusgroepen door een mail te sturen aan y.vanbijnen@cubiss.nl.

Meer informatie over het onderzoek naar vrijwilligers bij bibliotheken.