Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle landelijke aanpak van bijscholing? Welke opleidingsstructuur sluit nauw aan op de praktijk en behoefte binnen bibliotheken?
In opdracht van SPN voert Cubiss een online onderzoek uit naar leren en ontwikkelen van medewerkers in de bibliotheek, nu en in de toekomst. Het onderzoek vindt plaats om Bibliotheek Campus als landelijk opleidingshuis voor bijscholing verder te ontwikkelen. Bibliotheek Campus is een digitaal leerportaal ván en vóór de bibliotheekbranche. Het onderzoek wordt gefinancierd door Bibliotheekwerk. Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 15 minuten.

Vul de vragenlijst in.