Goed ondernemerschap is onder meer kansen zien en benutten en ruimte binnen kaders scheppen. Dat is de ervaring van de deelnemers aan de Denktank De branche in beweging. De Denktank kwam op 26 maart voor het eerst bijeen. Het was een inspirerende bijeenkomst waarin veel is uitgewisseld en gebrainstormd. Niet iedereen hoeft ondernemend te zijn in de breedste zin van het woord, maar ieder kan wel kan vanuit zijn of haar functie en mogelijkheden een bijdrage leveren aan ondernemerschap, aldus de deelnemers.

Een tsunami aan ontwikkelingen
De deelnemers constateren verder dat er grote verschillen zijn tussen organisaties en dat het voor organisaties soms lijkt alsof er ‘een tsunami aan ontwikkelingen op hen afkomt’. De uitdaging ligt onder andere in hoe je organisaties en medewerkers meekrijgt in de het nieuwe denken en handelen.

De deelnemers beschikken over een brede bagage aan kennis en ervaring. Wel is geconstateerd dat het goed zou zijn als er meer deelnemers vanuit lokale bibliotheken deel zouden nemen. De leden zijn zelf op zoek gegaan en dit heeft geresulteerd in zes nieuwe deelnemers, waarmee het totaal aantal deelnemers nu op 16 ligt.

Inventarisatie
De eerste bijeenkomst heeft onder meer een lijst van randvoorwaarden opgeleverd. Ook zijn bestaande instrumenten geïnventariseerd waarvan gebruik kan worden gemaakt. De volgende bijeenkomst van de denktank is op 18 april. In deze bijeenkomst staat het ‘ontwerpen’ centraal.

Wilt u de vorderingen van de Denktank van dichtbij bekijken? Meld u dan aan voor de groep van de Denktank op de website van Biebtobieb.

eerste_bijeenkomst_1-150x150[1] eerste_bijeenkomst_3 eerste_bijeenkomst_2