De maatschappelijke functie van bibliotheken verandert en subsidies lopen terug. Welke gevolgen heeft dit voor de arbeidssituatie? Welke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen er en welke kunnen we verwachten? Wat merken bibliotheekmedewerkers hiervan? Daarover kunt u lezen in de arbeidsmarktanalyse, opgesteld in opdracht van BibliotheekWerk. De uitkomsten van de analyse zijn samengevat in een publieksversie. Deze uitkomsten bieden aanknopingspunten om bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van hrm, scholing en ontwikkeling te ontplooien en arbeidsmarktbeleid voor de bibliotheekbranche te ontwikkelen.

Lees hier het volledige rapport ‘De arbeidsmarkt van openbare bibliotheken in kaart gebracht’