Een wenkend perspectief! De bibliotheek van de toekomst is een knooppunt van kennis, contact en cultuur. Er komen nieuwe vormen van kennisoverdracht, mensen en connecties komen centraal te staan. Alles en iedereen in de bibliotheekbranche is momenteel in beweging.’

Daarmee opende Jan Gommers de reeks columns voor het project Branche in Beweging. Daarna volgden verschillende schrijvers, deelnemers aan de vier pilots van het project. Zij behandelden uiteenlopende onderwerpen, zoals:

  • de inzet van vrijwilligers;
  • ‘werken in communities’; hoe kunnen medewerkers hun netwerken in kaart brengen en hoe belangrijk zijn die netwerken voor hun bibliotheek;
  • veranderende rolpatronen van medewerkers door nieuwe organisatievormen;
  • leiderschapsvraagstukken, zoals: hoe kan ik medewerkers stimuleren en faciliteren om zelf een nieuwe manier van werken vorm te geven?

Lees meer

Meer informatie over het project