Conferentie Beweeg mee naar de Branche van de toekomst

The Colour Kitchen Utrecht was op 22 september het decor van de startconferentie ‘Beweeg mee naar de Branche van de Toekomst’. Bibliotheekmedewerkers zijn de spil in de beweging van collectie naar connectie. In vier pilots, die deel uitmaakten van het project, hebben tientallen medewerkers dat sinds eind 2014 proefondervindelijk bewezen. De pilotdeelnemers deelden tijdens de conferentie hun inspirerende ervaringen, net als experts van binnen en buiten de branche.

De dagvoorzitter Paul Cornelissen ging ook in gesprek met spraakmakende gasten over deze thema’s. Thom Verheggen, de Ontmanager en Diane Nijs, Professor Imagineering NHTV Breda University gaven hun visie op de thema’s. Aan de orde kwam hoe Bibliocenter Weert in de pilot Nieuw Leren is gaan werken met een toekomstbestendig organisatie-model met rollenpalet. De directie en medewerkers van de pilot Nieuw Leiderschap vertelden hoe ze elkaar zijn gaan stimuleren en faciliteren, in plaats van sturen. Bibliotheek VANnU is in de pilot Nieuw Delen gaan werken in communities, met opzienbarende geleerde lessen. Nieuw Participeren gaf een antwoord op de vraag hoe vrijwilligerswerk vorm krijgt in een netwerkorganisatie.

Downloads

U kunt een aantal presentaties en het verslag van de dag nog eens rustig nalezen: