Column: Iedereen in beweging

Foto Jan GommerEen wenkend perspectief! De bibliotheek van de toekomst is een knooppunt van kennis, contact en cultuur. Dat is de toekomstvisie die de commissie Cohen voor bibliotheken schetst. De nadruk ligt niet (alleen) meer op boeken. Er komen nieuwe vormen van kennisoverdracht, mensen en connecties komen centraal te staan. Alles en iedereen is momenteel in de bibliotheekbranche in beweging.

Dit betekent dat de bibliotheek zich moet aanpassen. Dat het zijn dienstverlening opnieuw moet definiëren en dat het een wendbare organisatie wordt. Ook betekent het dat de medewerker wordt uitgedaagd om mede vorm te geven aan de vernieuwing van de bibliotheek. Maar hoe ziet die verandering er precies uit? En wat betekent dit voor de rol en ontwikkeling van bibliotheekmedewerkers? Deze vragen waren aanleiding voor Bibliotheekwerk om het project ‘Werken in de Branche van de Toekomst’ te starten. Een project dat in nauwe samenwerking met bibliotheken wordt uitgevoerd. Om het project zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk. Maar ook om al te werken aan de vernieuwing: bibliotheken worden met elkaar in verbinding gebracht, nieuwe werkvormen worden ontdekt en de resultaten worden vervolgens breed in de branche verspreid.

Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw

Het project bestaat uit vier pilots. In de eerste pilot, ‘Nieuw Leren’, gaan Bibliocenter Weert en de samenwerkende Limburgse bibliotheken aan de slag met het transformeren van de bibliotheek naar een plek waar het leren en ontwikkelen van klanten centraal staat.
VANnU en de Brabantse netwerkbibliotheek onderzoeken in pilot twee, ‘Nieuw Delen’, hoe de medewerker zich kan ontwikkelen tot communitymanager.
In de derde pilot, ‘Nieuw Leiderschap’, krijgen managers van KulturhusHaaksbergen en de bibliotheken Hengelo, Kampen en Zwolle inzicht in hun eigen leiderschapsstijl. Om vervolgens te bepalen wat dit betekent voor de ondersteuning van medewerkers.
In de vierde pilot, ‘Nieuw Participeren’, geven de bibliotheken Het Groene Hart, Angstel, Vecht & Venen, Lek & IJssel en BISC invulling aan de bibliotheekfunctie van samenwerkingspartner in lokale initiatieven. Zij gaan hierbij een nieuwe rol van vrijwilligers testen.

Verandering is de enige constante. De pilots leveren bouwstenen voor de ondernemende bibliotheek en het ondernemerschap van medewerkers. Ik kan haast niet wachten tot de resultaten van de pilots bekend zijn en ze met u te delen. De oplevering van het project is in augustus 2015. In de tussentijd houden we u op de hoogte via Twitter (@BibliotheekWerk), de digitale nieuwsbrief van BibliotheekWerk en deze site.

Jan Gommer,
Voorzitter BibliotheekWerk en directeur-bestuurder van de FlevoMeer Bibliotheek.