Denktank De branche in beweging: in dialoog naar ondernemerschap

De branche staat voor grote uitdagingen. Van medewerkers wordt in toenemende mate ondernemerschap verwacht en verantwoordelijkheid voor hun eigen (professionele) ontwikkeling. De dialoog tussen leidinggevende en medewerker is hierbij onmisbaar. Hierin komen immers wensen en belangen bij elkaar en kunnen creatieve oplossingen worden gevonden. Hoe kunnen ondernemerschap en ontwikkeling worden gestimuleerd en hoe kan de dialoog hierover worden versterkt? Om antwoord te krijgen op deze vragen is er een denktank samengesteld.

De Denktank bestaat uit HRM-ers, leidinggevenden en OR-leden uit de praktijk. Zij gaan onder begeleiding van twee adviseurs van het CAOP in drie tot vier maanden stap voor stap toewerken naar een concreet resultaat. De Denktank gaat uit van eigen kennis, ervaringen en innovatief vermogen, maar betrekt waar nodig expertise en inzichten van buiten.
Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een digitale toolbox of een stappenplan. De uitkomst staat van te voren nog niet vast, zolang het maar concreet en toepasbaar is in de praktijk. Vervolgens worden de ontwikkelde tools binnen enkele bibliotheken getest (pilots).

Wilt u de vorderingen van de Denktank volgen? Meld u dan aan voor de groep van de Denktank op de website van Biebtobieb. Of lees het uitgebreide verslag van de eerste drie bijeenkomsten (pdf, 136 kB).