In opdracht van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) start de Stichting BibliotheekWerk binnenkort een inventarisatie naar de positie van vrijwilligers bij Openbare bibliotheken.  Het doel hiervan is een beeld te krijgen van de aard en omvang van de werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren in openbare bibliotheken in relatie tot de werkzaamheden van betaalde professionals die daar op basis van een arbeidsovereenkomst werken.

Cao Openbare Bibliotheken, artikel 48
Uit de arbeidsmarktanalyse 2013 blijkt dat veel openbare bibliotheken gebruikmaken van vrijwilligers. In de Cao Openbare bibliotheken staan in artikel 48 richtlijnen over de inzet van vrijwilligers. Sociale partners vinden het vrijwilligersbeleid niet aansluiten op de huidige praktijk en willen daarom de inzet van vrijwilligers inventariseren.

Inventarisatie
In de inventarisatie wordt eerst nagegaan welke bibliotheken gebruikmaken van vrijwilligers. Vervolgens wordt bij deze bibliotheken in kaart gebracht welke werkzaamheden de vrijwilligers uitvoeren. Deze worden vervolgens vergeleken met de werkzaamheden die door betaalde professionals binnen de bibliotheken worden gedaan.

Uitkomsten
De uitkomsten van de inventarisatie zijn eind juni 2014 bekend. Deze worden besproken in een door Cao-partijen te organiseren miniconferentie. De resultaten hiervan worden in de tweede helft van dit jaar betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe Cao Openbare bibliotheken.

De inventarisatie wordt uitgevoerd door CAOP Research. CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein.