De CAOP_Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken die eind vorig jaar door BibliotheekWerk is uitgevoerd, wordt aangehaald in een interview met Gemma Wiegant, directeur van de Bibliotheek Nieuwegein en bestuurslid van de KNVI (Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals). Het interview verscheen in BibliotheekBlad, het vakblad voor de openbare bibliotheek:

“De Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI, voorheen de NVB) wil zich met haar OB-platform meer concentreren op professionals binnen de openbare bibliotheeksector. Gemma Wiegant (…) vindt die aandacht hard nodig, omdat de bibliotheekmedewerker degene is die de vereiste veranderingen in het bibliotheekwerk moet realiseren en zich daarvoor nieuwe competenties eigen moet maken.”