Een mogelijk toekomstig tekort aan medewerkers op hbo-niveau, de uitstroom van ouder personeel en een waarschijnlijke mismatch tussen de opleidingen en vereiste competenties. Dit zijn allemaal knelpunten op de arbeidsmarkt van de openbare bibliotheken. Ook hebben zij te maken met bezuinigingen terwijl zij daarnaast te maken hebben met een omslag in het werk om hun maatschappelijke rol nieuwe inhoud te geven. Stichting Bibliotheek Werkt wil de branche praktische instrumenten aanreiken om met dit alles om te gaan. Voorzitter Jan Gommer en secretaris-penningmeester Hanah Yagoubi lichten in een interview in het Bibliotheekblad toe welke stappen de stichting hiervoor zet en wat bibliotheken daar concreet mee kunnen. ‘Het is nadrukkelijk onze bedoeling te bevorderen dat iedere medewerker zich verder kan professionaliseren en kan bijdragen aan de omslag in het werk’.

Lees het interview in het augustusnummer van het Bibliotheekblad