Jaar: 2019

Vijf redenen om zelfroosteren in te voeren

De belangrijkste uitkomsten op een rij van het onderzoek naar zelfroosteren bij bibliotheken staan nu op een rij in een infographic. Zoals redenen voor zelfroosteren, het effect op medewerkerstevredenheid en de capaciteitsplanning. Bekijk de infographic Lees het...
Lees meer

Toekomstgerichte bibliotheek: nieuwe visie BibliotheekWerk

Bibliotheken hebben te maken met tal van demografische, politieke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen. Daardoor veranderen de aard van de bibliotheken en bijbehorende werkzaamheden behoorlijk. Daarom heeft BibliotheekWerk op basis van een...
Lees meer

Wanneer is zelfroosteren succesvol?

Transparantie, duidelijke gedeelde sociale normen en heldere afspraken: dat zijn de belangrijkste voorwaarden voor succesvol zelfroosteren. BibliotheekWerk deed daar tussen februari en mei 2019 in opdracht van de sociale partners onderzoek naar. Het onderzoeksrapport...
Lees meer

Landelijk HR-netwerk per 1 juni overgedragen aan SPN

Per 1 juni 2019 heeft BibliotheekWerk het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken overgedragen  aan de bibliotheekbranche. Om het netwerk goed te borgen, neemt SPN het Landelijk HR-netwerk per 1 juni 2019 onder haar hoede. SPN gaat zich onder andere inzetten om de...
Lees meer

Aantrekkelijk werkgeverschap

Wanneer ben je een aantrekkelijke werkgever als bibliotheek? Deze vraag stond centraal tijdens deze bijeenkomst van het HR- Netwerk op 23 mei. Meer weten over de uitkomsten van deze dag? Meld je aan bij het HR-netwerk voor bibliotheken. In dit netwerk deel je kennis...
Lees meer

Wie volgt? Begeleiding aanpak werkdruk

Er zijn al twee bibliotheken die de begeleiding bij de aanpak van werkdruk hebben aangevraagd. Is jouw bibliotheek de volgende? De begeleiding is speciaal voor teams bij bibliotheken, op maat gemaakt en kosteloos. Lees verder
Lees meer

Leer van anderen hoe je duurzame inzetbaarheid bevordert

Als je zelf in je team aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid, heb je veel aan de ervaringen van anderen. De evaluatie van de leergang Strategisch werken Duurzame Inzetbaarheid die in 2017-2018 werd gegeven aan HR-medewerkers, levert waardevolle inzichten op. Zo...
Lees meer

Terugblik bijeenkomst 2 april

Om de aanpak van BibliotheekWerk goed te kunnen afstemmen op de wensen van de sector organiseerde de stichting op 2 april een sessie met verscheidene bibliotheken.  Tijdens de bijeenkomst formuleerde de deelnemers wat hen betreft de drie belangrijkste opgaven voor de...
Lees meer

Samen werkdruk te lijf!

Hoe bespreek je als teamleider, HR-medewerker of directeur de werkdruk in je team(s)? Daarvoor was al een praktisch instrument beschikbaar: de gespreksposter werkdruk. Nu is er ook begeleiding voor teams om dit instrument goed toe te passen. Werkdruk kan bijvoorbeeld...
Lees meer

Maak uw bibliotheek toekomstbestendig

Wat houdt u bezig als het gaat om werken, nu en in de toekomst, bij bibliotheken? Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt van openbare bibliotheken zich? Voor welke opgaven staat de branche? Stichting BibliotheekWerk wil graag haar aanpak voorleggen aan bibliotheken zelf om zo...
Lees meer

Lancering online HR-platform in nieuwe Biebtobieb

Op 5 maart heeft BibliotheekWerk (SBW), samen met de Koninklijke Bibliotheek (KB), het online HR-platform gelanceerd tijdens de HR-bijeenkomst “Duurzame inzetbaarheid” bij de OBA. Het online HR-platform is te vinden op het vernieuwde Biebtobieb. Het...
Lees meer

Zelfroosteren bij bibliotheken: wat levert het op?

BibliotheekWerk wil weten waarom bibliotheken wel of niet gebruikmaken van zelfroosteren, welke systematiek met welke functionaliteiten zij hierbij gebruiken, welke ondersteuning erbij nodig is en wat het werken met zelfroosteren de organisatie en de medewerkers...
Lees meer

Wat willen medewerkers?

Hoe zorg je ervoor dat in een krappe arbeidsmarkt medewerkers graag bij de bibliotheek willen en blijven werken?  Kom meer te weten tijdens de inspiratiesessie  op het Nationale Bibliotheekcongres op 16 april. De sessie is een initiatief van het HR-netwerk, spreker is...
Lees meer

5 maart bijeenkomst duurzame inzetbaarheid bij OBA Amsterdam

Op dinsdag 5 maart 2019 organiseert het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken een bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid. Bovendien wordt tijdens deze bijeenkomst het nieuwe online HR-platform in Biebtobieb officieel gelanceerd. De bijeenkomst is van 12.30 uur...
Lees meer