Jaar: 2019

Doe mee aan onderzoek leren en ontwikkelen bij bibliotheken

Wat zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle landelijke aanpak van bijscholing? Welke opleidingsstructuur sluit nauw aan op de praktijk en behoefte binnen bibliotheken? In opdracht van SPN voert Cubiss een online onderzoek uit naar leren en ontwikkelen van...
Lees meer

Ontwikkelcheque: wat vond jij ervan?

Veel bibliotheekmedewerkers hebben in 2017 en 2018 een ontwikkelcheque aangevraagd voor gesprekken met een loopbaancoach. BibliotheekWerk wil graag weten hoe zij dat ervaren hebben en waar de ontwikkelcheque hen bij geholpen heeft. Ook is het waardevol  om te kijken...
Lees meer

Volg BibliotheekWerk op LinkedIn

BibliotheekWerk heeft een profiel aangemaakt op LinkedIn. Meld je aan en je ontvangt als eerste nieuws over projecten waar je aan kunt deelnemen, subsidiemogelijkheden, praktijkvoorbeelden, handige infographics en onderzoeksresultaten van arbeidsmarktgerelateerde...
Lees meer

Werkdruk is meer dan hoge stapels werk

Het team van Bibliotheek Meppel volgde in juni de training ‘Werkdruk te lijf van BibliotheekWerk’. In een dagdeel kregen de medewerkers zicht op oorzaken van hun werkdruk en maakten ze concrete afspraken om die te verminderen. Nu is het zaak dat ze de aandacht voor...
Lees meer

Nieuwe voorzitter BibliotheekWerk Marian van der Wal

Marianne van der Wal is vanaf september bestuursvoorzitter van BibliotheekWerk. Al voordat ze directeur werd van Bibliotheek CultuurPuntAltena speelde het thema arbeidsmarkt en hrm al een rode draad in haar loopbaan. Na een opleiding aan de Politie-academie en de...
Lees meer

Dialoogspel Duurzame Inzetbaarheid levert concrete acties op

HR-medewerkers en leidinggevenden van Bibliotheek Rotterdam zijn positief over het Dialoogspel Duurzame Inzetbaarheid. Zij voerden goede gesprekken en leerden elkaar zodoende beter begrijpen. De dialoog leidde tot concrete acties: alle bibliotheekmedewerkers hebben...
Lees meer

Vijf redenen om zelfroosteren in te voeren

De belangrijkste uitkomsten op een rij van het onderzoek naar zelfroosteren bij bibliotheken staan nu op een rij in een infographic. Zoals redenen voor zelfroosteren, het effect op medewerkerstevredenheid en de capaciteitsplanning. Bekijk de infographic Lees het...
Lees meer

Toekomstgerichte bibliotheek: nieuwe visie BibliotheekWerk

Bibliotheken hebben te maken met tal van demografische, politieke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen. Daardoor veranderen de aard van de bibliotheken en bijbehorende werkzaamheden behoorlijk. Daarom heeft BibliotheekWerk op basis van een...
Lees meer

Wanneer is zelfroosteren succesvol?

Transparantie, duidelijke gedeelde sociale normen en heldere afspraken: dat zijn de belangrijkste voorwaarden voor succesvol zelfroosteren. BibliotheekWerk deed daar tussen februari en mei 2019 in opdracht van de sociale partners onderzoek naar. Het onderzoeksrapport...
Lees meer

Landelijk HR-netwerk per 1 juni overgedragen aan SPN

Per 1 juni 2019 heeft BibliotheekWerk het Landelijk HR-netwerk openbare bibliotheken overgedragen  aan de bibliotheekbranche. Om het netwerk goed te borgen, neemt SPN het Landelijk HR-netwerk per 1 juni 2019 onder haar hoede. SPN gaat zich onder andere inzetten om de...
Lees meer

Aantrekkelijk werkgeverschap

Wanneer ben je een aantrekkelijke werkgever als bibliotheek? Deze vraag stond centraal tijdens deze bijeenkomst van het HR- Netwerk op 23 mei. Meer weten over de uitkomsten van deze dag? Meld je aan bij het HR-netwerk voor bibliotheken. In dit netwerk deel je kennis...
Lees meer

Wie volgt? Begeleiding aanpak werkdruk

Er zijn al twee bibliotheken die de begeleiding bij de aanpak van werkdruk hebben aangevraagd. Is jouw bibliotheek de volgende? De begeleiding is speciaal voor teams bij bibliotheken, op maat gemaakt en kosteloos. Lees verder
Lees meer

Leer van anderen hoe je duurzame inzetbaarheid bevordert

Als je zelf in je team aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid, heb je veel aan de ervaringen van anderen. De evaluatie van de leergang Strategisch werken Duurzame Inzetbaarheid die in 2017-2018 werd gegeven aan HR-medewerkers, levert waardevolle inzichten op. Zo...
Lees meer

Terugblik bijeenkomst 2 april

Om de aanpak van BibliotheekWerk goed te kunnen afstemmen op de wensen van de sector organiseerde de stichting op 2 april een sessie met verscheidene bibliotheken.  Tijdens de bijeenkomst formuleerde de deelnemers wat hen betreft de drie belangrijkste opgaven voor de...
Lees meer

Samen werkdruk te lijf!

Bibliotheken kunnen geen trainingen werkdruk meer aanvragen. De sluitingsdatum hiervoor was 31 december 2019. Hoe bespreek je als teamleider, HR-medewerker of directeur de werkdruk in je team(s)? Daarvoor was al een praktisch instrument beschikbaar: de gespreksposter...
Lees meer

Maak uw bibliotheek toekomstbestendig

Wat houdt u bezig als het gaat om werken, nu en in de toekomst, bij bibliotheken? Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt van openbare bibliotheken zich? Voor welke opgaven staat de branche? Stichting BibliotheekWerk wil graag haar aanpak voorleggen aan bibliotheken zelf om zo...
Lees meer