Jaar: 2015

Vaker gedwongen ontslagen in sterk veranderende bibliotheken

In de openbare bibliotheken werken steeds minder mensen, nu ook door gedwongen ontslagen. Vanaf 2011 is het aantal met veertien procent gedaald en ook in de toekomst verwachten bibliotheken weinig vacatures. Bezuinigingen van gemeenten en provincies leiden verder tot...
Lees meer

Subsidiemogelijkheid Sectorplan Cultuur

Het deelplan bibliotheken ‘Duurzaam vooruit’, onderdeel van het sectorplan Cultuur is van start gegaan. Bibliotheken kunnen via dit sectorplan met cofinanciering (subsidie van het ministerie van SZW) een impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid van...
Lees meer

ESF: 22 miljoen euro voor vitale werknemers

Vanaf 19 oktober tot en met 13 november kunt u subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen voor een project om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te stimuleren. De subsidie is bedoeld om hiervoor extern advies in te winnen. Een mooie kans dus als...
Lees meer

Beweeg mee naar de Branche van de Toekomst

Afgelopen half jaar maakten vier pilots van Bibliotheekwerk duidelijk dat de toekomst van bibliotheken om de medewerkers draait; zij zijn the ticket to the future. Wil jij horen en zien hoe zij de beweging van collectie naar connectie maken? En hoe jij én jouw...
Lees meer

Toolbox Branche in Beweging: doe mee met praktijknetwerk!

Hoe krijg je medewerkers mee met veranderingen in de branche? En welke bijdrage verwachten de bibliotheekorganisatie en medewerkers van elkaar? De toolbox Branche in Beweging, gelanceerd op 27 mei, helpt u daarbij. Er is nu ook een praktijknetwerk; doet u mee? U kunt...
Lees meer

Columns: werken in de branche van de toekomst

Een wenkend perspectief! De bibliotheek van de toekomst is een knooppunt van kennis, contact en cultuur. Er komen nieuwe vormen van kennisoverdracht, mensen en connecties komen centraal te staan. Alles en iedereen in de bibliotheekbranche is momenteel in beweging.’...
Lees meer

Analyse arbeidsmarkt openbare bibliotheken

Na de zomer voert SBW een arbeidsmarkanalyse uit voor de branche van openbare bibliotheken. De arbeidsmarktanalyse brengt huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor bibliotheekmedewerkers samenhangend in kaart. Dit jaar ligt de focus op instroom,...
Lees meer

Inventarisatie medewerkers met arbeidsbeperking

Enige tijd geleden heeft SBW op verzoek van de COAOB (Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken) om een inventarisatie uitgevoerd hoeveel personen uit de doelgroep van de Participatiewet werkzaam zijn in de branche openbare bibliotheken. De resultaten...
Lees meer

Nieuw: Toolbox Branche in Beweging

Samen stappen zetten van collectie naar connectie De branche is in beweging. Bibliotheken zoeken naar nieuwe wegen van dienstverlening en relaties. Ze stippelen een route uit naar een nieuwe bestemming. Hoe krijg je medewerkers mee op deze reis? En welke bijdrage...
Lees meer

Toewijzing subsidie ESF aan zeker zestien bibliotheken

Zeker 16 bibliotheken hebben een subsidietoewijzing ontvangen van het Europees Sociaal Fonds om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in hun organisatie te bevorderen. De regeling is laagdrempelig en gericht op kleinschalige projecten. Het gaat om de toewijzingen...
Lees meer

Ga je mee op reis?

De branche is in beweging. Wil jij als bibliotheekmedewerker mee in deze vernieuwing van de bibliotheek? Wil jij een dag op pad met branchegenoten om te ervaren hoe zij bezig zijn met de toekomst? Ga mee met de bustour en ervaar ter plaatse hoe er in de pilots wordt...
Lees meer