Branche van de toekomst

header-branche-in-de-toekomstDe bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Het gaat niet meer om de boeken, maar om het vinden van nieuwe manieren om meerwaarde te creëren. De steeds digitaler wordende samenleving heeft daarmee grote effecten voor de bibliotheken en haar medewerkers. Stichting BibliotheekWerk (SBW) heeft, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds aan de slag in vier pilots om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten.

Praktische instrumenten

Binnen het project Branche van de toekomst is binnen vier deelpilots verkend hoe de professionaliteit en inzetbaarheid van medewerkers versterkt kan worden en hoe organisaties wendbaarder kunnen worden. Van juli 2014 tot en met augustus 2015 hebben in totaal negen bibliotheken samen met adviseurs van Cubiss en Rijnbrink Groep een pilot doorlopen. De pilots hebben een verschillende praktische instrumenten opgeleverd om als bibliotheek zelf mee aan de slag te gaan. Ga hiervoor naar de verschillende toolkits:

Download ook de publicatie boordevol met praktijkverhalen van de bibliotheken die deelnamen aan de pilots.

eu-embleem_esf_tekst